After School War Activities

After School War Activities

Hãy tưởng tượng vào một ngày đẹp trời nào đó, trường bạn đột nhiên lòi ra thêm nghĩa vụ quân sự cho tất cả học sinh trong trường. Đây là một câu chuyện về những bạn trẻ trâu trở thành những người lính trong cuộc chiến chống lại quái vật ngoài hành tinh...
5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch:
  • Tác giả: HA Il Kwon
  • Lượt xem: 4,436
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV