Clover

Clover

Misaki Hayato, một thằng siêu mạnh và tưng tửng chuyển về thị trấn cũ sau 5 năm. Tại đây, Misaki gặp lại 2 người bạn cũ là Tomoki Nara và Kenji Hanayama. Tương tự như các bộ truyện đánh đấm học đường khác, nhân vật chính sẽ trải qua cuộc sống trung học, làm quen với những người bạn mới và dùng nắm đấm để bảo vệ những gì quan trọng đối với mình.

 

4 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

  • Nhóm dịch: Hakaxxx
  • Tác giả:
  • Lượt xem: 80,237
Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV