Hổ Giáp Nhân Armour Man

Hổ Giáp Nhân Armour Man

Một bộ truyện mới của Khưu Phúc Long nối tiếp Sơn Hải Nghịch Chiến. Chủ đề người côn trùng biến hình, dự tính kết thúc trong 100 tập.

Truyện không có bản raw định kỳ nên thời gian đăng cũng không nhất định, mong bạn đọc thông cảm.

 

5 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV