Vạn Tướng Chi Vương

Vạn Tướng Chi Vương

Nguyên tác: Thiên Tàm Thổ Đậu

Vẽ: Bart.D&Dr Đại Cát

Lý Lạc, đệ nhất ngộ tính tướng thuật học viện Nam Phong, nổi bật hơn các bạn học.  Nhưng bẩm sinh có Không Tướng, bị bạn học vượt xa, khi cha mẹ Lý Lạc để lại một phương pháp để giải quyết Không Tướng, lại rơi vào năm năm phong hầu, nếu không thì chết ở nghịch cảnh. Trong trowifddaast, có Vạn Tướng, và Lý Lạc ta, trở thành Vạn Tướng chi Vương.

4 (Hãy tham gia bình chọn cho truyện bạn nhé)

Theo dõi
Truyện tương tự

Sắp xếp: Mới nhất

Liên Hệ QTV